Op 25 januari was BM-Z te gast bij BMW garage Juma voor onze eindejaarsreceptie. Juma was niet alleen zo gastvrij om zijn accomodatie ter beschikking te stellen, maar nam voor ons ook de catering voor zijn rekening. Hiervoor en voor zijn vertrouwen in onze vereniging zijn we Gunther Van Lent en zijn team dankbaar.

Bij monde van onze bedrijventerreinmanager Benjamin werden de realisaties van het voorbije jaar overlopen en de toekomstige projecten voorgesteld.

Met 50 inschrijvingen wordt de interesse in onze vereniging bevestigd, en hopen we de kandidaat leden overtuigd te hebben eerstdaags ook in te schrijven.