BEDRIJVEN MECHELEN-ZUID BUIGEN ZICH OVER MOBILITEIT

MECHELEN – De mobiliteit in Mechelen-Zuid moet beter, dat vindt de vereniging Bedrijven Mechelen-Zuid (BMZ). In Technopolis werden de bedrijven van Mechelen-Zuid samengebracht met alle betrokken actoren zoals De Lijn, Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse overheid.

Mechelaar Koen Sips begeleidde een constructief gesprek met de aanwezige mobiliteitsactoren. De problemen die de bedrijven aankaartten, werden onderverdeeld in drie categorieën: duurzaam woon-werkverkeer, verkeersveiligheid en vrachtwagens en logistiek.

Nico Van Daele, voorzitter BMZ: “We ontvingen het laatste jaar heel wat meldingen, voornamelijk over lokale mobiliteitsproblemen. Door alle betrokken partijen samen rond de tafel te brengen, verwachten we snellere en betere resultaten dan via de traditionele mailpolemieken.”

Na de succesvolle Grote Schoonmaak in september, een actie waarbij de bedrijven samen zwerfvuil verzamelden, tonen ze hiermee nogmaals hun betrokkenheid met werknemers en omwonenden.

Teleurstelling in stad en politie

De meeste problemen inzake mobiliteit waren gerelateerd aan veiligheid. De bedrijvenvereniging was dan ook teleurgesteld in de betrokkenheid van de stad en de politie, die zich ondanks eerder bevestigde deelname, last minute verontschuldigden.

Benjamin De Bruyn, bedrijventerreinmanager BMZ: “Dat de stad en de politie zich verontschuldigden, begrijp ik eerlijk gezegd niet. De stad is zelfs vertegenwoordigd in het bestuur van BMZ, en beschouwen we als onze belangrijkste partner. Jammer dat we nu gevraagd worden om gewoon verslag uit te brengen. Dat staat haaks op de aanpak die we voor ogen hadden en is niet bevorderlijk.”