geboorte

onze geboorte

In het voorjaar van 2013 startten IGEMO en Stad Mechelen een project op rond bedrijvenparkmanagement op het bedrijventerrein Mechelen-Zuid. Met dit nieuwe project wilden zij nagaan wat de concrete noden en behoeften van de gevestigde bedrijven zijn en of er bij de bedrijven een draagvlak bestaat voor een nauwere samenwerking.

Uit de bevraging kwamen volgende priorieiten naar boven:

- netwerking bevorderen tussen de bedrijven van het bedrijventerrein

- behartigen van de belangen van de bedrijven op terreinniveau (bijv. Parkeerproblematiek en verkeersveiligheid).

-Structureel overleg en nauwere samenwerking met stad Mechelen

- werken aan een goed imago en uitstraling van het bedrijventerrein.

- samen aankopen.

 

Onder begeleiding van IGEMO hebben een aantal bedrijfsleiders hun krachten verenigd en hebben ze de opstart van een eigen bedrijvenvereniging voor Mechelen-Zuid voorbereid en uitgewerkt.

Na enkele verkennende bijeenkomsten werd uiteindelijk op 18 februari 2014 de oprichtingsakte ondertekend door 10 stichtende leden onder de naam “bedrijven Mechelen-Zuid vzw”.:

- Axalta Coating Systems Belgium BVBA

- Bpost nv van publiek recht

- Coberna NV

- Cummins

- DPD Belgium

- Dupont de Nemours BVBA

- Kellogg’s Wimble manufacturing BVBA

- Loyaerts NV

- Procter & Gamble NV

- Weidenhammer BVBA